Začetek vadb

V šolskem letu 2014/15 z vadbami začnemo v mesecu oktobru. V septembru poteka joga v sredo ob 20-ih.