O nas

Breda Bizjak Škof že 20 let dela s posamezniki in skupinami in ves čas povezuje svoji dve ljubezni – zdravstveno in pedagoško-izobraževalno področje. Od nekdaj jo zanima človek kot celota in njeno iskanje znanj je usmerjeno v izboljševanje posameznikovega fizičnega in psihičnega počutja.

Po Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je študij nadaljevala na Filozofski fakulteti. Zaključila je študijsko smer Pedagogika. Že v času študija je začela delovati kot prostovoljka pri Društvu za preventivno delo, kjer je vodila preventivne programe za osnovnošolce na področju psihološko-socialne preventive. V tem času je opravila mnoga izobraževanja in usposabljanja za delo s skupinami: Trening večje učinkovitosti za učitelje, Vodenje skupin, Skupinska dinamika, Supervizija v socialnih preventivnih programih (na Visoki šoli za socialno delo), od l. 1990 je ves čas delala s skupinami na različnih področjih – mladinske delavnice (skupine osnovnošolcev, mentor skupini prostovoljcev, edukator v programu), planinski krožek in planinski tabori na osnovni šoli, šola za starše itd.

Od leta 2003 ima opravljen izpit za poučevanje joge. V sklopu tega izobraževanja se je izurila tudi v poučevanju avtogenega treninga in drugih tehnik sproščanja in različnih dihalnih tehnik. Ker jo je vedno zanimal človek kot psihofizična celota, je nadaljevala raziskovanje tudi na področju telesa – opravila je tečaj klasične masaže, ajurvedske masaže, refleksne masaže stopal, tečaj masaže dojenčkov.

Dela na področju poučevanja otrok s posebnimi potrebami in tudi tu se stalno strokovno izobražuje. S svojimi spoznanji svetuje otrokom, staršem in učiteljem.

Njeno vodilo je čim bolje spoznati človeka kot celoto in poznati, obvladati in proučevati čimveč prijemov, znanj, tehnik, ki mu lahko pomagajo pri spoprijemanju z izzivi vsakdanjika.

Odlikuje jo izjemen občutek za sočloveka, sposobnost razumevanja in vživljanja v drugega in iskrena pripravljenost voditi in usmerjati ga na poti razvoja.

Breda Bizjak Škof, univ. dipl. pedagoginja, zdravstveni tehnik
breda@celovita.com / 041 233 775